Kids only

Kids Only is onderdeel van Tandartspraktijk Leerdam en zet zich in voor jeugdtandverzorging.  Dit is bestemd voor kinderen van 0 t/m 17 jaar, maar met name voor hen die extra aandacht en zorg nodig hebben. In onze praktijk is een jeugd-/kindertandverzorgster werkzaam.

Een jeugdtandverzorgster is een mondhygiënist die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen. Onze jeugdtandverzorgster zal uw kinderen op een speelse, informatieve en professionele wijze behandelen. Haar werkzaamheden bestaan uit periodieke controles, preventie, sealen en indien nodig behandeling van cariës. Bovendien wordt de wisseling en de ontwikkeling van het gebit nauwlettend in de gaten gehouden. Met de juiste zorg en begeleiding zal uw kind van jongs af aan een gezond gebit hebben en behouden!

Dat uw kind tijdig naar de tandarts gaat, is erg belangrijk. Dit is niet alleen bevorderend voor de gezonde ontwikkeling van het gebit, maar verkleint ook angst op latere leeftijd. Wij raden aan om uw kind al mee te nemen vanaf de doorbraak van het eerste tandje, zodat ze al vroeg kunnen beginnen met wennen. Wij zetten ons in op een preventieve benadering. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een preventieve behandelmethode (zoals de ‘Gewoon Gaaf’ methode) leidt tot 70% minder gaatjes bij kinderen! Wij proberen ook verder te kijken dan alleen het gebit. Wij letten ook op de voeding en daar waar nodig kunnen wij ook ondersteuning bieden aan ouders. Dat vinden wij zelfs erg belangrijk.

Er hoeft voor niemand een financiële drempel te zijn. Voor alle kinderen tot en met 17 jaar worden bijna alle tandheelkundige kosten vergoed vanuit de basisverzekering! Er geldt alleen een uitzondering voor kronen, bruggen en beugelbehandelingen.

DIRECT INSCHRIJVEN

> Route

> Inschrijven